การค้นหาลำดับของสายตระกูลโดยใช้หลักการวิกฤติ

การค้นหาลำดับของสายตระกูล.

การค้นหาลำดับของสายตระกูลโดยใช้หลักการวิกฤติ

การค้นหาลำดับของสายตระกูลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการศึกษาประวัติศาสตร์ของครอบครัวแต่ละครัวเรือน ค้นหาลำดับสายตระกูลมีหลายวิธีในการทำเช่นเดียวกับการใช้หลักการวิกฤติ การใช้หลักการวิกฤติมีประโยชน์อย่างมากในการจัดลำดับของคนในสายตระกูลและยังช่วยให้เรารู้จักกับคนในครอบครัวแต่ละคนได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว

การใช้หลักการวิกฤติในการค้นหาลำดับของสายตระกูล

การใช้หลักการวิกฤติในการค้นหาลำดับของสายตระกูลจะช่วยให้เราสามารถค้นหาลำดับของสายตระกูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากคุณต้องการค้นหาลำดับของสายตระกูลในครอบครัวของคุณ ณ ที่นี้เราได้รวบรวมชั้นวิกฤติหลายแบบที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาลำดับของคนในสายตระกูลได้อย่างถูกต้อง

ชั้นวิกฤติของสายตระกูล

ชั้นวิกฤติของสายตระกูลเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้เรากำหนดลำดับของคนในสายตระกูลได้อย่างเหมาะสม ชั้นวิกฤติของสายตระกูลจะพยายามอธิบายว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อระบุลำดับคณะที่ถูกต้อง จำเป็นต้องจำไว้เสมอว่าในแต่ละชั้นวิกฤติของสายตระกูล จะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันเท่านั้น

โดยปกติแล้ว บิดาแม่จะอยู่บนชั้นด้านบนสุดของสายตระกูล และบุตรชายชื่อขึ้นตามลำดับ โดยที่ผู้สูงอายุที่สุดจะมีชื่ออยู่บนโครงสร้างของสายตระกูล ดังนั้น เพื่ออธิบายการวิกฤติ ให้เชื่อมโยงลำดับของคนในสายตระกูลเข้ากับชั้นวิกฤติและสิ่งที่ต้องใช้เพื่อสร้างการวิกฤติในโครงสร้างของครอบครัว

ตัวอย่าง

สมมุติว่าเราต้องการหาลำดับของสายตระกูลของครอบครัวเรา นี่คือการวิเคราะห์และอธิบายสายตระกูลของเราโดยใช้หลักการวิกฤติ

ความสูงของสายตระกูล

ชั้น 1: บิดาแม่

ชั้น 2: บุตรชาย คนแรก

ชั้น 3: บุตรชาย คนที่สอง

ชั้น 4: บุตรชาย คนที่สาม

ชั้น 5: บุตรชาย คนที่สี่

ชั้น 6: บุตรชาย คนที่ห้า

ชั้น 7: บุตรชาย คนที่หก

การวิกฤติของสายตระกูล

นี้คือการวิกฤติสำหรับจัดลำดับคนในสายตระกูลของเรา การวิกฤติไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการหาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ตอนนี้ลองแก้ไขด้วยการนำเสนอที่สอง

ตัวอย่าง

สมมุติว่าเราต้องการหาลำดับของสายตระกูลของครอบครัวเรา นี่คือการวิเคราะห์และอธิบายสายตระกูลของเราโดยใช้หลักการวิกฤติ

ชั้นวิกฤติของสายตระกูล

ชั้น 1: บิดาแม่

ชั้น 2: บุตรชาย คนแรก

ชั้น 3: บุตรชาย คนที่สอง

ชั้น 4: บุตรชาย คนที่สาม

ชั้นวิกฤติอื่นๆ

ชั้นวิกฤติของสายตระกูลตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้ชื่อนักบุญโรงสมุทรเป็นตัวอย่าง ในชั้นวิกฤติง่ายๆนี้ เราจะกำหนดว่าผู้เริ่มต้นของสายตระกูลคือนักบุญโรงสมุทรและบุตรแทนคนที่คุณจะต้องอธิบายต่อไปดีกว่า

ชั้นวิกฤติของสายตระกูลดังนี้

ชั้น 1: นักบุญโรงสมุทร

ชั้น 2: บุตรชาย คนแรก (ชื่อ: เซียงเจี้ยน)

ชั้น 3: บุตรชาย คนที่สอง (ชื่อ: วงศ์เจี้ยน)

ชั้น 4: บุตรชาย คนที่สาม (ชื่อ: ต้นไท้)

ชั้น 5: บุตรชาย คนที่สี่ (ชื่อ: สายฟ้า)

ชั้น 6: บุตรชาย คนที่ห้า (ชื่อ: ผลโทมิ)

ชั้น 7: บุตรชาย คนที่หก (ชื่อ: หนุนฤทธิ์)

การวิกฤติพื้นฐาน

เพื่อให้เข้าใจชั้นวิกฤติในการค้นหาลำดับของสายตระกูล นี่คือการอธิบายก่อนวิธีที่สามารถค้นหาสายตระกูลโดยใช้วิธีการพื้นฐาน

1. การค้นหาสายตระกูลโดยใช้เอกลักษณ์

หลักการวิกฤติเอกลักษณ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาสายตระกูล หากคุณมีสิ่งอื่นๆ เช่น ผักถั่วดาวหรือลักษณะด้านกายภาพของคนในสายตระกูล สิ่งเหล่านี้อาจช่วยให้คุณเข้าใจและระบุความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างคนในครอบครัว

2. การค้นหาสายตระกูลโดยใช้รูปภาพ

การค้นหาสายตระกูลโดยใช้รูปภาพเป็นวิธีที่ดีและน่าสนใจ การศึกษารูปภาพของคนในครอบครัวอาจช่วยคุณระบุความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพื้นฐานของการสืบทอดสายตระกูล

3. การค้นหาสายตระกูลโดยใช้วีดีโอ

การค้นหาสายตระกูลโดยใช้วีดีโอเป็นวิธีที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกข้อมูลที่ทำขึ้นด้วยตัวเอง แต่สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการศึกษาลำดับของคนในสายตระกูลและต้องใช้เวลาและแรงงานเพื่อดำเนินการลำดับของคนในสายตระกูล

4. ใช้คำถามเสนอเพื่อค้นหาสายตระกูล

การใช้คำถามเสนอเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาสายตระกูล หากคุณมีความสนใจที่จะค้นหาคนในครอบครัว การตั้งข้อสงสัยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามและค้นหาข้อมูลและที่สำคัญ คุณยังสามารถถามข้อมูลได้โดยตรงโดยไม่ต้องแทรกแทรงหรือถามซ้ำเป็นจำนวนมาก

สรุป

ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีการค้นหาลำดับของสายตระกูลใดก็ตาม เพื่อกระทำให้การค้นหาสายตระกูลเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับชั้นวิกฤติและสิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างวิธีการวิกฤติในการช่วยให้การค้นหาสายตระกูลของคุณถูกต้องและทำเนียบในทุกสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงต่อความจริงของค่ายามใด