การเปรียบเทียบลำดับของสายตระกูลที่ต่างกัน

การค้นหาลำดับของสายตระกูล.

การเปรียบเทียบลำดับของสายตระกูลที่ต่างกัน

การเส้นทางของสายตระกูลเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก เป็นเหตุผลที่มีผู้คนหลายคนรู้สึกกระตือรือร้นที่จะรู้ว่าตนเองมาจากสายตระกูลใด และว่ามีบุคคลใดในวงครอบครัวที่ได้มีผลต่อการใช้ชื่อสกุลว่าเป็นอย่างไร เช่น การใช้ชื่อสกุลเพื่อให้ความสำคัญและเกียรตินั้นเป็นสิ่งที่มักจะถูกพูดถึง

ในบทความนี้เราจะสนใจในการเปรียบเทียบลำดับของสายตระกูลที่ต่างกัน โดยเราจะพูดถึงเรื่องราวของบุคคลในสายตระกูลแต่ละประเทศ โครงสร้างของการใช้ชื่อรุ่น และหลักการของการเปลี่ยนนามสกุล

สายตระกูลที่ต่างกันในประเทศไทย

การใช้ชื่อสกุลในประเทศไทยมีความหลากหลาย โดยจะมีการใช้ชื่อสกุลที่มาจากชื่อพ่อค้า ชื่อพื้นที่ ชื่อสัตว์ ชื่อพระเจ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย การที่มีการใช้ชื่อพ่อค้าสำหรับชื่อสกุลเกิดขึ้นมาหลายร้อยปีก่อน จากการใช้ชื่อพ่อค้าของบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มเข้าสู่ไทย

ตามประเพณีในชนบท คนส่วนใหญ่จะใช้ชื่อหลังเป็นชื่อสกุล โดยจะใช้ชื่อพี่ชายหรือน้องชายเป็นชื่อรุ่น อย่างไรก็ตาม นามสกุลที่มาจากชื่อพ่อค้าและที่มาจากชื่อพื้นที่ยังมีผู้ใช้เสียงที่สูงเช่นกัน

สายตระกูลในประเทศจีน

สายตระกูลในประเทศจีนมีความแตกต่างออกไป โดยโด่งดังที่สุดคือการใช้ชื่อสกุลที่เป็นจิตรกรมาwardsจากการเปลี่ยนชื่อโดยพ่อหรือแม่เมื่อเด็กยังอยู่ในครรภ์ การใช้ชื่อพ่อหรือแม่ในการประกอบคู่กับชื่อลูกศิษย์ในมหาวิทยาลัยมักจะเพิ่มความสำคัญในความเชื่อว่าศิษย์มาจากสายตระกูลที่เป็นที่ยอมรับ

สายตระกูลในประเทศญี่ปุ่น

การใช้ชื่อรุ่นเพื่อบอกขั้นตอนค่อนข้างสำคัญในการเรียกชื่อในประเทศญี่ปุ่น นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนชื่อถือเป็นสิ่งที่ยอมรับในการเข้าสู่สายตระกูลที่มีมาตรฐาน ความผูกพันกับประเพณีสำคัญ The Meiji Restoration สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดการตระเวนคุณธรรม แลธ์หลังจากความยุ่งเหยิงในสมัย Edo

นามสกุลในญี่ปุ่นมีรูปแบบที่ค่อนข้างจำกัด โดยมีเพียงกว่า 1000 ครอบครัวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนามสกุลสำหรับการใช้ในทางที่เป็นทางการ

การใช้ชื่อรุ่น

การใช้ชื่อรุ่นเพื่อแสดงอุตสาหกรรมปัจจุบันเริ่มมีการใช้ในยุคสมัยกาลเทศะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนชื่อคือสิ่งที่มีความสำคัญกับการแสดงความเชื่อมั่นในตัวเองและความสำคัญของการทำงาน ในปัจจุบัน การใช้ชื่อรุ่นมีความสำคัญเท่ากับการใช้ชื่อสกุลของครอบครัวเอกชน

หลักการของการเปลี่ยนนามสกุล

หลักการเปลี่ยนนามสกุลมีแนวทางขึ้นอยู่กับประเภทของสายตระกูล สำหรับประเทศเมืองจีนและประเทศญี่ปุ่น การเปลี่ยนนามสกุลมักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนความสัมพันธ์สายตระกูล ในขณะที่ในประเทศไทย การเปลี่ยนนามสกุลสามารถทำได้จากการสอบถามผู้ใหญ่ในสายตระกูลหรือผู้บริหารของท้องถิ่น

สรุป

การเปรียบเทียบสายตระกูลที่แตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างจริงจัง ผู้คนต่างก็อยากจะทราบว่าตนเองมาจากสายตระกูลใด นอกจากนี้ ความสำคัญของการทำลายนามสกุล หรือการเปลี่ยนมันใหม่ยังปรากฏขึ้นในปัจจุบัน ในการที่จะเข้าใจว่าสายตระกูลปฏิบัติอย่างไรขึ้นอยู่กับประเภทและประเทศ ควรจะประยุกต์ใช้โดยตรงในบ้านของตนเองและปรับปรุงต่อไป

มีความสนใจเพิ่มเติมในเรื่องของนามสกุลหรือสายตระกูล คุณสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากห้องสมุดและเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยความสัมพันธ์ของครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงหรือชื่อสกุลในอดีตของประเทศต่าง ๆ อีกนัยยะหนึ่งเราสามารถศึกษาเกี่ยวกับผู้คนในสายตระกูลของเราและครอบครัวในอดีต เพื่อโต้ตอบสู่วันพรุ่งนี้ของเราได้อย่างตรงไปตรงมา