คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อสกุล

เปลี่ยนชื่อสกุลไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แต่สำหรับบางคนอาจไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร สำหรับบทความนี้ เราจะแนะนำสิ่งที่ควรทำเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อสกุล

เปลี่ยนชื่อสกุลเพื่ออะไร?

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อสกุล มีเหตุผลหลายอย่างเช่น การแต่งงานที่เปลี่ยนสกุล, การหย่าร้าง, การย้ายไปอยู่ในต่างประเทศ, และอื่นๆ การเปลี่ยนชื่อสกุลอาจช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการอพยพไปอยู่ในสังคมใหม่ๆ

วิธีการเปลี่ยนชื่อสกุล

ขั้นแรก: ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อสกุล

การเปลี่ยนชื่อสกุลมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ คุณควรศึกษาข้อมูลดังนี้:

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อสกุล
 • ค่าธรรมเนียม
 • เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
 • เงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อ เช่น จำเป็นต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนเป็นการเปลี่ยนชื่อ
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล

ขั้นที่สอง: ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่คุณได้หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อสกุลแล้ว คุณควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและกรอบแนวทาง การติดต่อหน่วยงานเหล่านี้อาจเป็นไปได้:

 • รัฐบาลท้องถิ่น (อำเภอหรือตำบล)
 • กรมการปกครอง
 • สำนักงานทะเบียนบ้าน
 • สำนักงานการตรวจสอบบัญชี
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ขั้นที่สาม: สร้างแผนการเปลี่ยนชื่อสกุล

หลังจากที่คุณเตรียมพร้อมข้อมูลที่จำเป็นและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องสร้างแผนการเปลี่ยนชื่อสกุล เช่น:

 • ตั้งแผนการแจ้งเพื่อนญาติและเพื่อนบ้าน
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนชื่อ, กู้ยืมเงิน, เป็นต้น
 • ประกาศเปลี่ยนชื่อสกุลบนโซเชียลมีเดีย
 • เปลี่ยนชื่อบัญชีอีเมล, ชื่อผู้ใช้
 • อื่นๆ ตามที่เหมาะสมกับสถานะของคุณ

ขั้นที่สี่: ขอเปลี่ยนชื่อสกุล

หลังจากที่คุณสร้างแผนการเปลี่ยนชื่อสกุล ทำเอกสารที่จำเป็นและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องยื่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ต้องใช้อาจเหลี่ยมเหลี่ยมสี่เหลี่ยม ID card, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนชื่อ หรือเอกสารอื่นที่กำหนดโดยท้องถิ่น

ขั้นที่ห้า: รับการยืนยันการเปลี่ยนชื่อสกุล

หลังจากการยื่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อสกุลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาที่ต่างกันไปตามประกาศและกฎหมายของแต่ละท้องถิ่น

บทสรุป

การเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นเรื่องที่ควรต้องเตรียมดีก่อน รวมถึงการสืบค้นข้อมูล ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็น และสร้างแผนการเปลี่ยนชื่อสกุล หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะสามารถเปลี่ยนชื่อสกุลได้ตามที่ต้องการ