วิธีการเคาะประวัติของครอบครัว

การค้นหาลำดับของสายตระกูล.

วิธีการเคาะประวัติของครอบครัว

การเคาะประวัติของครอบครัวเป็นวิธีที่เราสามารถตรวจสอบและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเคาะประวัติด้วยตนเองอาจจะไม่สามารถเป็นไปได้เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่เป็นความจริง ดังนั้นเราจึงต้องการใช้บริการของเจนิโอลิสต์ (Genealogist) ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเรา

ในการเริ่มต้นการเคาะประวัติของครอบครัว เราต้องเริ่มจากการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ก่อนอย่างละเอียด มีหลายแหล่งที่เราสามารถเก็บข้อมูลได้ เช่น ทะเบียนบ้าน (household registration), ทะเบียนการประกอบอาชีพ (work registration), ใบสมัครงาน (job application), ใบเปลี่ยนชื่อ (name change certificate) และอื่นๆ โดยหลังจากเราได้เก็บข้อมูลทั้งหมดแล้ว เราสามารถเริ่มต้นการเสี่ยงโชคและค้นหาข้อมูลพิเศษ (special information) ได้

การค้นหาข้อมูลพิเศษมีหลายวิธี เช่น การสร้างแผนที่ครอบครัว (family tree) เพื่อใช้ค้นหาข้อมูลที่ยังไม่เคยรู้จัก การค้นหาข้อมูลในยูเอสซีไอส์ (U.S. Census) โดยใช้ชื่อและที่อยู่เป็นตัวช่วย การค้นหาข้อมูลในระบบข้อมูลการชำระเงินภาษี (tax records) เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยการค้นหาข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถพิสูจน์และตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับ และทำให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เราได้ค้นหาเป็นความจริง

อีกวิธีที่ช่วยให้เราเคาะประวัติของครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการใช้บริการของ DNA testing โดยการทดสอบ DNA สามารถช่วยให้เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ่อแม่ ปู่ย่าตายายและญาติอื่นๆ และสามารถตรวจสอบว่าเรามีพี่น้องร่วมชาติในครอบครัวหรือไม่ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเราได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การเคาะประวัติของครอบครัวเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ค่อนข้างลึกลับ และด้วยความสำคัญของข้อมูลนี้ เราควรตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูล เราต้องรักษาความลับและปกป้องสิทธิของบุคคลต่างๆในครอบครัวของเรา โดยการตรวจสอบและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเรา จะช่วยให้เรามีการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

นอกจากนี้การเคาะประวัติของครอบครัวยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาต้นกำเนิดของตนเอง การตรวจสอบและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเราจะช่วยให้เราสามารถรู้จักเส้นสายของครอบครัวของเราได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงกับครอบครัวของเราได้มากขึ้น

สุดท้ายเราจะได้รับประโยชน์ของการเคาะประวัติของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อพิสูจน์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือจะเป็นการปรับปรุงและช่วยให้ทราบถึงต้นกำเนิดของตนเองให้ดียิ่งขึ้น การเคาะประวัติของครอบครัวเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของเราโดยที่เราไม่ต้องติดต่อหาสารสนเทศจากบุคคลอื่น และเรายังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ