ซูดานใต้ นามสกุล

ซูดานใต้เป็นประเทศที่มีความหลากหลายและหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งมีเชื้อชาติและประเพณีที่แตกต่างกันอยู่ร่วมกัน นามสกุลเป็นส่วนสำคัญของอัตลักษณ์ของแต่ละคนและสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และมรดกของบรรพบุรุษ ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับนามสกุลที่พบบ่อยที่สุดในหมู่ชาวซูดานใต้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่ำรวยและความหลากหลายขององค์ประกอบทางชาติพันธุ์ของประเทศในแอฟริกานี้

 1. Deng (853936)
 2. Chol (259457)
 3. Bol (252587)
 4. Chuol (225109)
 5. John (188648)
 6. Kuol (165397)
 7. Majok (164869)
 8. Garang (154300)
 9. Tut (147431)
 10. Peter (143732)
 11. Lual (133163)
 12. Gai (131578)
 13. Gatluak (124708)
 14. Malual (117839)
 15. Lam (116254)
 16. James (107270)
 17. Dau (104628)
 18. Koang (94588)
 19. Biel (88776)
 20. Jok (88776)
 21. Atem (84020)
 22. Kong (83491)
 23. Gatwech (83491)
 24. Dak (82963)
 25. Pal (80849)
 26. Gatkuoth (80321)
 27. Mabior (76622)
 28. Jal (73451)
 29. Wal (71866)
 30. Riek (68695)
 31. Both (67638)
 32. Ajak (63940)
 33. Machar (63940)
 34. Thon (62354)
 35. Nhial (61826)
 36. Mayen (57598)
 37. Riak (57070)
 38. Makuach (56542)
 39. Paul (54428)
 40. Puok (54428)
 41. Nyang (53899)
 42. Jock (49144)
 43. Bul (49144)
 44. Kur (48087)
 45. Manyok (48087)
 46. Dut (47030)
 47. Mading (46501)
 48. Gach (46501)
 49. David (46501)
 50. Ajang (45445)
 51. Maker (44388)
 52. Mut (43859)
 53. Puot (43331)
 54. Chan (43331)
 55. Simon (42802)
 56. Majak (42802)
 57. Nyok (42802)
 58. Bior (41746)
 59. Lul (41217)
 60. Yak (41217)
 61. Duoth (40689)
 62. Kiir (40160)
 63. Achol (39632)
 64. Duop (39632)
 65. Ruot (38575)
 66. Alier (38047)
 67. Akech (37518)
 68. Galuak (37518)
 69. Joseph (36990)
 70. Kueth (36461)
 71. Hoth (36461)
 72. Biar (33819)
 73. Manyang (32762)
 74. Kuany (32762)
 75. Nyuon (32234)
 76. William (32234)
 77. Mach (31706)
 78. Duot (31706)
 79. Reath (31177)
 80. Kai (30649)
 81. Choul (30649)
 82. Tot (30649)
 83. Gatdet (30120)
 84. Tap (30120)
 85. Khor (29063)
 86. Kuer (28007)
 87. Arok (28007)
 88. Gak (27478)
 89. Akol (26950)
 90. Duol (26950)
 91. Angok (26421)
 92. Aguer (26421)
 93. Kuir (26421)
 94. Yien (25893)
 95. Ruach (25364)
 96. Daniel (24308)
 97. Tor (23779)
 98. Kuon (23779)
 99. Wuor (23251)
 100. Kuku (23251)
 101. Puk (22722)
 102. Marial (22194)
 103. Arop (22194)
 104. Abraham (21665)
 105. Manyuon (21665)
 106. Ding (21665)
 107. Kun (21137)
 108. Juma (21137)
 109. Lony (21137)
 110. Mawut (20609)
 111. Kor (20609)
 112. Char (20080)
 113. Buol (20080)
 114. Kuach (19552)
 115. Jany (19552)
 116. Yar (19552)
 117. Kang (19552)
 118. Moses (19552)
 119. Ker (19552)
 120. Bor (19023)
 121. Kon (19023)
 122. Khan (18495)
 123. Wan (18495)
 124. Chot (18495)
 125. Mohamed (18495)
 126. Michael (17966)
 127. Kol (17438)
 128. Kot (17438)
 129. Madut (17438)
 130. Malek (17438)
 131. Ajok (16910)
 132. Gabriel (16910)
 133. Awan (16381)
 134. Lueth (16381)
 135. Par (16381)
 136. Gony (15853)
 137. Adam (15853)
 138. Dual (15853)
 139. Ali (15853)
 140. Musa (15324)
 141. Jacob (15324)
 142. Omot (15324)
 143. Samuel (15324)
 144. Ngor (14796)
 145. Mayan (14796)
 146. Top (14796)
 147. Chang (14267)
 148. Rial (14267)
 149. Chany (13739)
 150. Muon (13739)
 151. Buom (13739)
 152. Mark (13739)
 153. Omar (13211)
 154. Hassan (13211)
 155. Jack (13211)
 156. Goch (13211)
 157. Gat (13211)
 158. Dit (13211)
 159. Tutu (12682)
 160. Tang (12682)
 161. Korok (12682)
 162. Kuch (12682)
 163. Philip (12154)
 164. Lang (12154)
 165. Gang (12154)
 166. Diu (12154)
 167. Ter (12154)
 168. Gok (12154)
 169. Puoch (12154)
 170. Koak (11625)
 171. Geng (11625)
 172. Thor (11625)
 173. Mary (11097)
 174. Dor (11097)
 175. Micheal (11097)
 176. Andrew (11097)
 177. Luk (11097)
 178. Tong (11097)
 179. Kuot (10569)
 180. Dol (10569)
 181. Ibrahim (10569)
 182. Aleu (10569)
 183. Lok (10569)
 184. War (10040)
 185. Malou (10040)
 186. Diew (10040)
 187. Yang (10040)
 188. Alex (10040)
 189. Long (10040)
 190. Yong (10040)
 191. Kok (10040)
 192. Charles (9512)
 193. Luka (9512)
 194. Poul (9512)
 195. Stephen (9512)
 196. Lou (9512)
 197. Akoi (9512)
 198. Reat (9512)
 199. Maluk (9512)
 200. Kim (9512)
 201. Wang (8983)
 202. Agok (8983)
 203. Giel (8983)
 204. Bayak (8983)
 205. Kher (8983)
 206. Koul (8983)
 207. Duer (8983)
 208. Bil (8983)
 209. Liah (8455)
 210. Leek (8455)
 211. Lino (8455)
 212. Koch (8455)
 213. Ayen (8455)
 214. Yor (8455)
 215. Bang (8455)
 216. Yol (8455)
 217. Wat (8455)
 218. Emmanuel (8455)
 219. Akot (8455)
 220. Wach (7926)
 221. George (7926)
 222. Mun (7926)
 223. Maet (7926)
 224. Ring (7926)
 225. Matai (7926)
 226. Alis (7926)
 227. Tuong (7926)
 228. Thomas (7926)
 229. Deu (7926)
 230. Pech (7398)
 231. Yen (7398)
 232. Reech (7398)
 233. Elijah (7398)
 234. Baba (7398)
 235. Allan (7398)
 236. Gay (7398)
 237. Ahmed (7398)
 238. Kuel (7398)
 239. Angelo (7398)
 240. Ajah (7398)
 241. Joh (7398)
 242. Taban (7398)
 243. Lat (7398)
 244. Met (7398)
 245. Abul (7398)
 246. Kan (7398)
 247. Martha (6870)
 248. Manual (6870)
 249. Dot (6870)
 250. Mal (6870)
 251. Mayor (6870)
 252. Adau (6870)
 253. Boss (6870)
 254. Jang (6870)
 255. Dang (6870)
 256. Isaac (6870)
 257. Diang (6870)
 258. Buoth (6870)
 259. Mai (6870)
 260. Choat (6870)
 261. Bum (6870)
 262. Ater (6870)
 263. Rose (6341)
 264. Dieng (6341)
 265. Keah (6341)
 266. Nguen (6341)
 267. Mandut (6341)
 268. Kual (6341)
 269. Steven (6341)
 270. Abiel (6341)
 271. Akon (6341)
 272. Kech (6341)
 273. Them (6341)
 274. Yai (6341)
 275. Tuor (6341)
 276. Bill (6341)
 277. Yok (6341)
 278. Issa (5813)
 279. Marko (5813)
 280. Pok (5813)
 281. Alek (5813)
 282. Barach (5813)
 283. Makol (5813)
 284. Malok (5813)
 285. Rebecca (5813)
 286. Obang (5813)
 287. Machol (5813)
 288. Osman (5813)
 289. Banak (5813)
 290. Yom (5813)
 291. Dok (5813)
 292. Chok (5813)
 293. Duel (5813)
 294. Guor (5284)
 295. Maze (5284)
 296. Luke (5284)
 297. Patai (5284)
 298. Daud (5284)
 299. Mohammed (5284)
 300. Mayian (5284)
 301. Malak (5284)
 302. Ismail (5284)
 303. Kier (5284)
 304. Thiang (5284)
 305. Abdalla (5284)
 306. Jima (5284)
 307. Pan (5284)
 308. Dominic (5284)
 309. Pol (5284)
 310. Bath (5284)
 311. Johnson (5284)
 312. Sunday (5284)
 313. Ayan (5284)
 314. Jing (5284)
 315. Khot (5284)
 316. Koat (5284)
 317. Yat (5284)
 318. Rock (5284)
 319. Kaka (5284)
 320. Bile (5284)
 321. Wor (5284)
 322. Aden (5284)
 323. Meat (5284)
 324. Makui (5284)
 325. Awal (4756)
 326. Much (4756)
 327. Dong (4756)
 328. Petter (4756)
 329. Rout (4756)
 330. Abdallah (4756)
 331. Bany (4756)
 332. Jean (4756)
 333. Reak (4756)
 334. Ngong (4756)
 335. Barnaba (4756)
 336. Mong (4756)
 337. Chuang (4756)
 338. Kuang (4756)
 339. Magar (4756)
 340. Wilson (4756)
 341. Wani (4756)
 342. Beliew (4756)
 343. Koko (4756)
 344. Nuer (4756)
 345. Jol (4756)
 346. Elizabeth (4756)
 347. Kir (4756)
 348. Pouk (4756)
 349. Mayol (4756)
 350. Kach (4756)
ซูดานใต้ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ มีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ด้วยจำนวนประชากรโดยประมาณมากกว่า 11 ล้านคน ซูดานใต้จึงเป็นประเทศที่อายุน้อยที่สุดในโลก โดยได้รับเอกราชจากซูดานในปี 2554 ประชากรของซูดานใต้ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มมีประเพณี ประเพณี และภาษาถิ่นเป็นของตัวเอง แม้จะมีความหลากหลายนี้ แต่ชาวซูดานใต้ส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติและระบุว่าเป็นชาวซูดานใต้ ด้านที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งของวัฒนธรรมซูดานใต้คือความสำคัญในการตั้งชื่อนามสกุล นามสกุลในซูดานใต้มักมีความหมายลึกซึ้งและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และประเพณีของชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ ของประเทศ นามสกุลที่พบบ่อยที่สุดในซูดานใต้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม นามสกุลบางนามสกุลมีต้นกำเนิดจากภาษาอาหรับ ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลของศาสนาอิสลามในภูมิภาค ในขณะที่นามสกุลอื่น ๆ มีต้นกำเนิดจากแอฟริกา ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในซูดานใต้ รายชื่อนามสกุลที่พบมากที่สุดในซูดานใต้มีความหลากหลายและสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ นามสกุลเหล่านี้หลายนามสกุลมีความหมายพิเศษต่อครอบครัวที่ถือครอง ไม่ว่าจะเพราะประวัติ ความหมายเชิงสัญลักษณ์ หรือการเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษที่สำคัญ นามสกุลในซูดานใต้สามารถมีความหมายทางภูมิศาสตร์ได้เช่นกัน โดยระบุถึงแหล่งกำเนิดของครอบครัวหรือความเชื่อมโยงกับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ยังอาจสะท้อนถึงสถานะทางสังคมของครอบครัว อาชีพดั้งเดิม หรือการเชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์ใดกลุ่มหนึ่ง ในซูดานใต้ นามสกุลมักถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นจึงรักษาประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของครอบครัวไว้เมื่อเวลาผ่านไป นามสกุลเป็นส่วนสำคัญของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของซูดานใต้และมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน โดยสรุป นามสกุลในซูดานใต้เป็นส่วนพื้นฐานของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของผู้อยู่อาศัยตลอดจนประวัติศาสตร์และประเพณีของพวกเขา นามสกุลที่พบบ่อยที่สุดในซูดานใต้มีความหมายลึกซึ้งและเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ